Skontaktuj się z nami!       Studio, Sklep: 534 797 224       Wytwórnia, Portal: 692 703 463 

Regulamin konkursu „Hardcore Tattoo T-shirt Design”


1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu jest portal Hardcore Tattoo.
1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2011. Zgłoszenia uczestników do Konkursu będą przyjmowane od 1 stycznia 2011 do 28 lutego 2011.
1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 7 marca 2011 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie www.hardcore-tattoo.pl i zamieszczenie tam swojej pracy
2.2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.1. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
3.2. Uczestnik zgłasza projekty do Konkursu po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie internetowej Konkursu www.hardcore-tattoo.pl, zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu.
3.3. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac.
3.4. Projekty muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

a). wielkość wzoru nie może przekraczać formatu A3; wymagana rozdzielczość pracy to minimum 300 dpi (projekt w oryginalnej wielkości należy wysłać na maila konkursy@hardcore-tattoo.pl)

b). na konkurs zgłaszamy miniaturkę swojej pracy o wymiarach 400 x 400 pikseli (zamieszczamy ją na stronie www.hardcore-tattoo.pl)

c). technika wykonania projektu „ręczna” lub „komputerowa”

d). projekt powinien być wykonany w stylu old school/ new school tattoo i nawiązywać do jednego z tematów:

  • hardcore for life

  • hardcore tattoo style

  • old school – hardcore & tattoo

  • forgive, not forget

4.5. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych wzorów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

4.8. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na nieograniczone wykorzystanie, w tym edycję, zgłoszonych projektów przez portal Hardcore Tattoo, w szczególności choć niewyłącznie w celu druku.
4.9. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, projektu, który:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. projekty zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)
d) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym
e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
f) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 4.4
g) lub podstawowych wymagań artystycznych
h) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
4.10. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone projekty wyłącznie w czasie trwania Konkursu.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
5.1. Ocena nadesłanych projektów dokonywana będzie przez Organizatora.
5.2. Organizator biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną projektów przyzna nagrody za:
a) I miejsce w konkursie
b) II miejsce w konkursie
c) dowolną liczbę wyróżnień
5.3. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.
5.4. Nagrodami w konkursie są:
I miejsce – talon o wartości 100 zł do wykorzystania w studiu tatuażu Rob Tattoo, talon o wartości 30 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.blissfulpain.pl, książka Andrzeja Jelskiego „Tatuaż” ufundowaną przez wydawnictwo Kontrowers, pakiet dostępnych archiwalnych numerów magazynu „Tatuaż – ciało i sztuka”

II miejsce – talon o wartości 100 zł do wykorzystania w studiu tatuażu Rob Tattoo, talon o wartości 20 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.blissfulpajn.pl, pakiet dostępnych archiwalnych numerów magazynu „Tatuaż – ciało i sztuka”

wyróżnienia – archiwalne numery magazynu „Tatuaż – Ciało i Sztuka”, koszulki portalu Hardcore Tattoo, talony o wartości 10 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.blissfulpain.pl, pakiet dostępnych archiwalnych numerów magazynu „Tatuaż – ciało i sztuka”

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.
6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora 7 marca 2011 r.
6.2. Zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail). Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.
6.3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.6.2, nagroda przepada.
6.4. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
6.11. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu.

Have any Question or Comment?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie