Skontaktuj się z nami!       Studio, Sklep: 534 797 224, 511 991 135     

Wytwórnia, Portal: 692 703 463 

Konkurs graficzny “Hardcore Tattoo T-shirt Design”


Masz pomysł na ciekawy wzór? Umiesz rysować? Chcesz się sprawdzić w projektowaniu? Teraz masz okazję! Hardcore Tattoo ogłasza noworoczny konkurs na najciekawszy wzór utrzymany w klimatach old school/ new school. Do wygrania atrakcyjne nagrody: książki wydawnictwa Kontrowers, archiwalne numery magazyny „Tatuaż – Ciało i Sztuka” oraz talony, które można zrealizować w studiu tatuażu Rob Tattoo i internetowym sklepie www.blissfulpain.pl.
Aby nie było tak łatwo prace muszą nawiązywać do następujących tematów:

  • hardcore for life
  • hardcore tattoo style
  • old school – hardcore&tattoo
  • forgive – no forget

Jest o co powalczyć. Do zgarnięcia talony, które można wykorzystać w studiu tatuażu oraz w sklepie z biżuterią do piercingu, a także książki i magazyny o tatuażu. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają nasze „firmowe” koszulki. Oczywiście największą frajdę autorom prac sprawi zapewne widok swojego projektu na koszulce. Wykonawca wykorzystanego przez nas projektu zostanie oczywiście zaopatrzony w autorskie egzemplarze koszulek.
Aby jednak projekt mógł być przez nas wykorzystany musi spełniać dwa podstawowe warunki:

  • rozmiar projektu nie może być większy niż format A1
  • minimalna rozdzielczość projektu to 300 dpi.

Aby wziąć udział w konkursie należy oryginał projektu należy przesłać na adres konkursy@hardcore-tattoo.pl oraz umieścić miniaturę pracy na naszym forum w temacie: Konkurs noworoczny “Hardcore Tattoo T-shirt Designe”.
Szczegóły konkursu w regulaminie: www.hardcore-tattoo.pl/portal/index.php?…w=article&id=407

Przewidziane nagrody:
I miejsce – talon o wartości 100 zł do wykorzystania w studiu tatuażu Rob Tattoo, talon o wartości 30 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.blissfulpain.pl, książka Andrzeja Jelskiego „Tatuaż” ufundowaną przez wydawnictwo Kontrowers
II miejsce – talon o wartości 100 zł do wykorzystania w studiu tatuażu Rob Tattoo, talon o wartości 20 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.blissfulpain.pl
wyróżnienia – archiwalne numery magazynu „Tatuaż – Ciało i Sztuka”, koszulki portalu Hardcore Tattoo, talony o wartości 10 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.blissfulpain.pl

Ostateczny termin nadsyłania i publikacji projektów wyznaczyliśmy na koniec lutego więc czasu trochę jest. Być może w tym czasie przybędzie nagród.

Regulamin:

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu jest portal Hardcore Tattoo.
1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2011. Zgłoszenia uczestników do Konkursu będą przyjmowane od 1 stycznia 2011 do 28 lutego 2011.
1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 7 marca 2011 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie www.hardcore-tattoo.pl i zamieszczenie tam swojej pracy
2.2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.1. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
3.2. Uczestnik zgłasza projekty do Konkursu po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie internetowej Konkursu www.hardcore-tattoo.pl, zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu.
3.3. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac.
3.4. Projekty muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

a). wielkość wzoru nie może przekraczać formatu A3; wymagana rozdzielczość pracy to minimum 300 dpi (projekt w oryginalnej wielkości należy wysłać na maila konkursy@hardcore-tattoo.pl)

b). na konkurs zgłaszamy miniaturkę swojej pracy o wymiarach 400 x 400 pikseli (zamieszczamy ją na stronie www.hardcore-tattoo.pl)

c). technika wykonania projektu „ręczna” lub „komputerowa”

d). projekt powinien być wykonany w stylu old school/ new school tattoo i nawiązywać do jednego z tematów:

  • hardcore for life
  • hardcore tattoo style
  • old school – hardcore & tattoo
  • forgive, not forget

4.5. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych wzorów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

4.8. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na nieograniczone wykorzystanie, w tym edycję, zgłoszonych projektów przez portal Hardcore Tattoo, w szczególności choć niewyłącznie w celu druku.
4.9. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, projektu, który:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. projekty zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)
d) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym
e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
f) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 4.4
g) lub podstawowych wymagań artystycznych
h) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
4.10. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone projekty wyłącznie w czasie trwania Konkursu.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
5.1. Ocena nadesłanych projektów dokonywana będzie przez Organizatora.
5.2. Organizator biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną projektów przyzna nagrody za:
a) I miejsce w konkursie
b) II miejsce w konkursie
c) dowolną liczbę wyróżnień
5.3. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.
5.4. Nagrodami w konkursie są:
I miejsce – talon o wartości 100 zł do wykorzystania w studiu tatuażu Rob Tattoo, talon o wartości 30 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.blissfulpain.pl, książka Andrzeja Jelskiego „Tatuaż” ufundowaną przez wydawnictwo Kontrowers, pakiet dostępnych archiwalnych numerów magazynu “Tatuaż – ciało i sztuka”

II miejsce – talon o wartości 100 zł do wykorzystania w studiu tatuażu Rob Tattoo, talon o wartości 20 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.blissfulpajn.pl, pakiet dostępnych archiwalnych numerów magazynu “Tatuaż – ciało i sztuka”

wyróżnienia – archiwalne numery magazynu „Tatuaż – Ciało i Sztuka”, koszulki portalu Hardcore Tattoo, talony o wartości 10 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.blissfulpain.pl, pakiet dostępnych archiwalnych numerów magazynu “Tatuaż – ciało i sztuka”

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.
6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora 7 marca 2011 r.
6.2. Zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail). Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.
6.3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.6.2, nagroda przepada.
6.4. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
6.11. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu.