Skontaktuj się z nami!       Studio, Sklep: 534 797 224, 511 991 135     

Wytwórnia, Portal: 692 703 463 

Body Art Convention – konkurs graficzny


Masz pomysł na wzór, który byłby połączeniem dwóch tematów – Warszawa i tatuaż? Chcesz wziąć udział w listopadowej imprezie Body Art Convention na preferencyjnych warunkach? Organizatorzy Body Art Convention – firma Luka Bandita i portal Hardcore Tattoo ogłaszają konkurs dla wystawców na najciekawszy wzór, który stanie się oficjalną grafiką warszawskiej konwencji. Do wygrania atrakcyjne nagrody – zniżki na boksy podczas Body Art Convention.

Zasady są bardzo proste. Projekt może być wykonany w stylu dowolnym, ale musi mieć wkomponowany napis „Body Art Convention” i nawiązywać jednocześnie do dwóch tematów: Warszawa i Tatuaż.

Aby wziąć udział w konkursie należy oryginał projektu należy przesłać na adres konkursy@hardcore-tattoo.pl oraz umieścić miniaturę pracy na forum Hardcore Tattoo w temacie: „Body Art Convention – konkurs graficzny”.

Przewidziane nagrody:
* I miejsce – 50 proc. zniżki na boks 6m2 na Body Art Convention 2011 r.; projekt stanie się oficjalną grafiką Body Art Convention i znajdzie się na koszulkach konwencyjncych
* II miejsce – 30 proc. zniżki na boks 6m2 na Body Art Convention 2011 r; projekt znajdzie się na koszulkach konwencyjnych
* wyróżnienia – koszulki firmowe organizatorów

Ostateczny termin nadsyłania i publikacji projektów wyznaczyliśmy na 5 września więc czasu trochę jest. Być może w tym czasie przybędzie nagród.

Szczegóły konkursu w regulaminie:

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu jest portal Hardcore Tattoo i firma Luka Bandita.
1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 czerwca 2011. Zgłoszenia uczestników do Konkursu będą przyjmowane od 5 czerwca 2011 do 5 września 2011.
1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20 września 2011 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie www.hardcore-tattoo.pl i zamieszczenie tam swojej pracy
2.2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.1. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
3.2. Uczestnik zgłasza projekty do Konkursu po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie internetowej Konkursu www.hardcore-tattoo.pl, zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu.
3.3. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac.
3.4. Projekty muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
a). wielkość wzoru nie może przekraczać formatu A3; wymagana rozdzielczość pracy to minimum 300 dpi (projekt w oryginalnej wielkości należy wysłać na maila konkursy@hardcore-tattoo.pl)
b). na konkurs zgłaszamy miniaturkę swojej pracy o wymiarach 400 x 400 pikseli (zamieszczamy ją na stronie www.hardcore-tattoo.pl na forum w temacie „Body Art Convention – konkurs graficzny”)
c). technika wykonania projektu „ręczna” lub „komputerowa”
d). projekt powinien być wykonany w stylu dowolnym, mieć wkomponowany napis „Body Art Convention” i nawiązywać jednocześnie do dwóch tematów:
Warszawa
tatuaż
3.5. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych wzorów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
3.6. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na nieograniczone wykorzystanie, w tym edycję, zgłoszonych projektów przez portal Hardcore Tattoo i firmę Luka Bandita, w szczególności, choć nie wyłącznie, w celu druku.
3.7. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, projektu, który:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. projekty zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)
d) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym
e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
f) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 4.4
g) lub podstawowych wymagań artystycznych
h) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
3.8. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone projekty wyłącznie w czasie trwania Konkursu.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
4.1. Ocena nadesłanych projektów dokonywana będzie przez Organizatora.
4.2. Organizator biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną projektów przyzna nagrody za:
a) I miejsce
b) II miejsce
c) dowolną liczbę wyróżnień
4.3. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.
4.4. Nagrodami w konkursie są:
I miejsce – 50 proc. zniżki na boks 6m2 na Body Art Convention 2011 r.; projekt stanie się oficjalną grafiką Body Art Convention i znajdzie się na koszulkach konwencyjncych
II miejsce – 30 proc. zniżki na boks 6m2 na Body Art Convention 2011 r; projekt znajdzie się na koszulkach konwencyjnych
wyróżnienia – koszulki firmowe organizatorów

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bodyartconvention.pl 20 września 2011 r.
5.2. Zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail). Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.
5.3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.6.2, nagroda przepada.
5.4. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
5.5. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu.